top of page

BC Nokian (BC Nokia Näädät Oy) yhteystietorekisterijärjestelmän tietosuojaseloste

Päivitetty 15.8.2022

Rekisterin nimi

BC Nokian (BC Nokia Näädät Oy) yhteystietorekisteri.

Rekisterin pitäjä

BC Nokia Näädät Oy (y-tunnus 2566037-1), Välikatu 19, 37100 Nokia, https://bcnokia.fi

Yhteyshenkilö, Tietosuojavastaava

Hanna Pirhonen
040 820 5900
hanna.pirhonen@bcnokia.fi

Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Rekisteriä pidetään BC Nokian asiakkaista, yhteistyökumppaneista sekä henkilöistä jotka ovat ilmoittaneet haluavansa postituslistallemme. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon. Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin sisältämä tieto

Rekisteri koostuu seuraavista henkilötiedoista:

 • etu- ja sukunimet

 • ryhmittelytiedot, esim. postitusryhmät

 • osoitetiedot

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

 • asiakashistoria, lokitiedot

 • mahdolliset postituskiellot

Mistä tieto saadaan?

Tiedot saadaan suoraan yksityisiltä henkilöiltä.

Kuka käsittelee tietoja?

Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjän, eli BC Nokian henkilöstö.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse.

Tietoja voidaan luovuttaa väliaikaisesti kolmannen osapuolen käyttöön markkinointia varten. Esim. mainostoimiston toteuttamaan kampanjaan. Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida.

Rekisteröidyn oikeudet

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

 • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)

 • oikaista tietoja

 • poistaa tiedot (tulla unohdetuksi)

 • rajoittaa tietojen käsittelyä

 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • vastustaa tietojen käsittelyä

 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

 • rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn

 

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö yhteyshenkilölle (hanna.pirhonen@bcnokia.fi).

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

Automattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojaaminen

Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii BC Nokian palveluntarjoajan palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat EU / ETA alueella, vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, aistointi jahävittäminen

Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida.

Evästekäytännöt
BC Nokian kotisivut (bcnokia.fi) käyttää evästeitä ("cookies") kävijäliikenteen tilastointiin sekä mahdollistamaan palvelun ja erilaisten laajennusten käytön. Eväste on tekstitiedosto joka lähetetään asiakkaan selaimeen. Evästeitä käytetään:

 • kohdennettuun mainontaan

 • mainosverkkojen kautta tulevan liikenteen analysointiin

 • sivuston käytön analysointiin

 • sivuston personointiin

 • sosiaalisen median laajennuksiin

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden tallentuminen selaimen asetuksia muuttamalla. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

bottom of page